دفتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دفتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 

دفتر جهاددانشگاهی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مسئولیت اصلی را در ایجاد ارتباطات دوسویه بین معاونت ها و مراکز گوناگون جهاددانشگاهی استان و نیز دانشکده ها و بخش های محتلف دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دارد. از جمله این موارد می توان به ایجاد ارتباط اعضای هیأت علمی و نیز انجمن های علمی با مراکز تخصصی مستقر در معاونت پژوهشی، اجرای برنامه های متنوع فرهنگی از طریق سازمان دانشجویان و کانون های دانشجویی آن، نشر آثار علمی دانشجویان  اساتید از طریق انتشارات واحد، ارائه خدکات رسانه ای از طریق خبرگزاری های ایسنا و ایکنا و نیز جذب مخاطب دانشجویی برای دوره های آموزشی کوتاه مدت در معاونت آموزشی اشاره کرد. برخی از فعالیت های شاخص صورت گرفته‌ در این دفترشامل موارد زیر است:

  1. اجرای برخی از پروژه های تحقیقاتی با همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه
  2. نشر بیش از ۲۰ عنوان کتاب تالیفی اساتید دانشگاه
  3. برگزاری بیش از ۴۰ برنامه متنوع فرهنگی در هر سال تحصیلی
  4. برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت در دانشگاه در حوزه های عمومی و تخصصی
  5. شناسایی و جذب دانشجویان توانمند متناسب با ماموریت های جهاد و معرفی آن به بخش های مختلف
  6. و…

مدیر دفتر: خانم سمیه بکشلو

تلفن تماس: ۳۳۷۸۵۰۱۰-۰۲۸