ارائه دستاوردهای جهاد دانشگاهی واحد قزوین در جلسه اقتصاد مقاومتی استان

0

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان قزوین ، رئیس جهاد دانشگاهی واحد قزوین در جلسه اقتصاد مقاومتی استان دستاوردهای این واحد را ارائه کرد.

19390 19391 19392 19393 19394 19395 19396 19397 19398 19400 19401 19402 19404 19405 19407 19408

 

نظرات بسته شده است.