سمینار “نوآوری یا حذف” برگزار شد

0

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین ؛سمینار “حذف یا نوآوری” به همت جهاددانشگاهی و با ارائه آقای دکتر کامران باقری، عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت فناوری ایران، برگزار شد.

نظرات بسته شده است.