نشست بررسی جایگاه طراحی لباس در تولید پوشاک ایرانی

0

دومین  نشست بررسی جایگاه طراحی لباس در تولید پوشاک ایرانی، ظهر امروز به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی قزوین برگزار شد.

22461 22462 22463 22464 22465 22466 22467 22468 22470 22471 22473

نظرات بسته شده است.