طرح بوستان پروین اعتصامی موردنقد و بررسی قرار گرفت

0

کارشناسان مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهاددانشگاهی قزوین از طرح بوستان پروین اعتصامی شهرک اندیشه دفاع کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین؛ صبح امروز ۱ دی‌ماه جلسه‌ای با حضور دکتر دل‌زنده مدیر مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهاددانشگاهی قزوین و جمعی از مسئولین شهرداری قزوین در سالن جلسات سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین برگزار شد که طی آن طرح بوستان پروین اعتصامی شهرک اندیشه موردنقد و بررسی قرار گرفت.

دل‌زنده با اشاره به نقش بوستان و پارک‌های در فضای شهری گفت: خوشبختانه طی سال‌های اخیر به دلیل تبیین اهمیت پارک‌ها در جامعه، گام‌های مؤثری از سوی مسئولین برداشته‌شده است. یقیناً به پارک‌ها در هر زمان و مکان که فرصت و استعداد آن وجود داشته باشد، نیازمندیم.

وی ادامه داد: پارک‌ها فرصتی برای بهسازی شهرها و تأمین‌کننده زیرساخت‌های سبز و سرآغازی جهت بهبود اکولوژیک شهرها و ایجاد ساختاری پایا و استخوان‌بندی مناسبی برای آن‌ها به شمار می‌روند.

مدیر مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهاددانشگاهی تشریح کرد: امروزه پارک‌ها در محیط‌های شهری فقط برای قدم زدن، دیدن و دیده شدن و محل پیک‌نیک به‌صورت یک صحنه نمایش و یا تنها به‌عنوان یک منظره و دورنما احداث نمی‌شود، بلکه با کارکردها، عملکردها و فعالیت‌های متنوع اکولوژیکی و فرهنگی در جهت پاسخ‌گویی به نیازهای افراد در سنین و گروه‌های مختلف متمایز می‌شوند، لذا طراحی پارک تنها شامل طراحی فرم، عملکرد و ساختار و حتی فضا نیست.

دل‌زنده با تشریح طرح خود برای بوستان پروین اعتصامی بیان کرد: پارک‌ها محل تجلی تجربه مردم، زندگی موجودات، فرآیندهای خود سازمان دهنده طبیعت، توانایی دادن به اجتماع و توانمندسازی استفاده‌کنندگان است، که به هویت و سرزندگی بخشیدن به مکان و محل زیستن کمک خواهند کرد.

در ادامه این جلسه که با حضور معاون معماری و شهرسازی شهرداری، معاون عمرانی، شهردار منطقه شهری اندیشه و چند تن دیگر از مسئولین شهری برگزار شد، طرح جهاددانشگاهی قزوین برای بوستان پروین اعتصامی شهرک اندیشه موردبررسی قرار گرفت و کارشناسان مرکز خدمات تخصصی هنر و معماری جهاددانشگاهی قزوین از طرح خود دفاع کردند.

نظرات بسته شده است.