انتشار کتاب « تنش‌های غیرزیستی در گیاهان»

0

توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین صورت گرفت:

انتشار کتاب « تنش‌های غیرزیستی در گیاهان»

کتاب تنش‌های غیرزیستی در گیاهان، ترجمه دکتر قاسمعلی گروسی، دکتر رحیم حداد، حجت طاهری عزیزآبادی، حمیده طاهری اطاقسرا و سمیه فلاحتیان توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان قزوین، علی دل زنده مدیراجرایی انتشارات جهاد دانشگاهی با اعلام این خبر افزود: کتاب حاضر به معرفی انواع تنش‌های غیرزیستی در گیاهان و بررسی مکانیسم‌های سلولی، مولکولی و ژنتیکی گیاهان در برابر آن‌ها می‌پردازد.

وی عنوان کرد: بیشتر مطالب این کتاب بر شناسایی مسیر و ژن‌های پاسخ‌دهنده به تنش با هدف تغییر در بیان این ژن‌ها تأکید داشته و آخرین یافته‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته در عصر حاضر نیز آورده شده است.

دل زنده اظهار کرد: مطالعه این کتاب برای مقاطع مختلف تحصیلات عالی، به‌ویژه دوره‌های تکمیلی مرتبط با علوم سلولی توصیه می‌شود.

مدیراجرایی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین گفت: این کتاب در ۱۰ فصل به بررسی تحمل نسبی به سیلاب توسط فاکتور رونویسی SUB1A برنج، مکانیسم‌های تحمل به خشکی و اساس مولکولی آن‌ها، تنظیم روزنه‌ای وضعیت آب گیاه، شبکه‌های پاسخ به تنش مرتبط با ریشه، مقاومت گیاهان به دمای پایین و مکانیسم سلولی مربوط به آن، تحمل به شوری، مکانیسم‌های مولکولی و فیزیولوژیکی مقاومت گیاهان به فلزات سمی، تنظیم اپی‌ژنتیک واکنش به تنش غیرزنده در گیاهان، تحمل تنش غیرزنده گیاهان از دیدگاه ژنومیکی و تشریح صفت و ورود ژن از گونه‌های دیگر برای بهبود محصول زراعی می‌پردازد.

 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی قزوین، کتاب تنش‌های غیرزیستی در گیاهان با شمارگان هزار نسخه در ۳۱۴ صفحه به بهای ۳۰۰۰۰ تومان و در قطع وزیری از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شده است.

نظرات بسته شده است.