همکاری جهاددانشگاهی با شرکت آب منطقه‌ای برای نجات آب قزوین

0

فرشاد پیله‌چی رئیس جهاددانشگاهی استان قزوین با رضا اخلاص مند معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین دیدار و گفت‌و‌گو کرده و در حوزه مصرف آب، طرح نجات آب و طرح داناب را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین، فرشاد پیله‌چی رئیس جهاددانشگاهی استان قزوین با رضا اخلاص مند معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
در این دیدار طرفین ضمن تأکید بر لزوم همکاری و تعامل در حوزه مصرف آب طرح نجات آب و طرح داناب را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و درخصوص لزوم اطلاع رسانی و آموزش این طرح در استان قزوین تبادل نظر کردند.
معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای استان ضمن اشاره به فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی جهاددانشگاهی قزوین به اهمیت این حوزه پرداخت و خواستار همکاری جهاد دانشگاهی در این خصوص با مجموعه شرکت آب منطقه‌ای استان شد.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین در پایان این نشست مقرر شد در آینده‌ای نزدیک تفاهم نامه‌ای در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و انتشارات به امضای طرفین برسد.

نظرات بسته شده است.