دفتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فعالیت های شاخص دفتر جهاد دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی واحد قزوین

–         انجام همکاری های علمی، تحقیقاتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و رسانه ای مشترک

–         انجام فعالیت و همکاری دو جانبه جهت تاسیس و راه اندازی بانک خون بندناف و پیوند مغز استخوان در حوزه سلول های بنیادی

–         انجام فعالیت و همکاری دو جانبه جهت تاسیس و راه اندازی اولین مرکز درمان ناباروری و نازایی در استان

–         برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی توسط معاونت آموزش جهاد دانشگاهی

–          حضور و بهره مندی نخبگان و فعالان فرهنگی از فعالیت های اردوگاه «جهای شهدای علم و فناوری»

–         فضاسازی فرهنگی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی