مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.
اصول  بنیادین و اساسی ایسپا در طراحی و اجرای فعالیتهای پژوهشی و نظرسنجی، تاکید بر بکارگیری معیارهای دقیق علمی و فنی، رعایت و حفظ موضع بی طرفی در قبال مسایل و موضوعات مورد بررسی، استفاده از پشتوانه اعتماد مسئولان و مردم به نهاد ارزشی جهاد دانشگاهی و استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و تکیه بر خلاقیتهای جهادگرانه آنان در فعالیتهای تحقیقاتی است. دراین مرکز حدود ۴۵ نفر از پژوهشگران و محققان برجسته کشور که در زمینه تحقیقات  اجتماعی تخصص دارند، فعالیت می‌کنند. همچنین در حدود ۵۰۰۰ نفر دانشجو (بعنوان پرسشگر) در سراسر کشور با آن همکاری افتخاری دارند.
شعبه ایسپا در استان قزوین از همان سالهای اولیه تأسیس جهاددانشگاهی در استان فعالیت های خود را آغاز نموده است و مجری بسیاری از طرح های پژوهشی مراکز خصوصی و دولتی بوده است. حضور پژوهشگران مجرب و نیز پرسشگران حرفه ای این شعبه را به بازوی مهمی برای دفتر نیاز سنجی و مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی تبدیل نموده است.

مدیر شعبه: آقای مهدی گلدوزها  ۳۳۳۶۲۷۳۷-۰۲۸

آدرس سایت: Qazvin.ispa.ir