معاونت پشتیبانی

 مقدمه :
معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی واحد قزوین از بخش های منابع انسانی و امور اداری، امور مالی و توسعه فناوری اطلاعات تشکیل شده و امور ستادی و پشتیبانی این نهاد را بر عهده دارد.

  •  منابع انسانی و امور اداری

با عنایت به نقش بی‌بدیل منابع انسانی به عنوان راهبردی‌ترین سرمایه هر سازمان، منابع انسانی و امور اداری جهاددانشگاهی با انتخاب رویکرد « نهادینه کردن اصل شایستگی» در حوزه منابع انسانی، عمده وظایف خود را در زمینه‌های برنامه‌ریزی تأمین نیروی انسانی، استخدام، آموزش ضمن خدمت، ارتقای شغلی، مدیریت عملکرد، بازنشستگی و خروج از خدمت معطوف نموده و کوشیده است تا از این طریق بستر لازم جهت ارتقای رضایت شغلی، حس تعلق سازمانی، فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم برای انجام هرچه بهتر وظایف محول شده، افزایش بهره‌وری، کمک به تأمین نیازهای اساسی و بهبود سطح زندگی کارکنان جهاددانشگاهی را از طریق اجرا و نظارت بر اجرای مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط اداری، استخدامی، انضباطی، آموزشی و رفاهی فراهم آورد.

         مدیر امور اداری: امین خاکباز

  •   امور مالی
    در جهاددانشگاهی واحد قزوین، امور مالی برای کمک به دستیابی این نهاد به ماموریت تعریف شده خود، وظایف متعددی در حوزه‌های مختلف برعهده دارد. از جمله‌ی این امور می‌توان به وصول و تأمین اعتبارات جاری و عمرانی، هماهنگی لازم با دفتر برنامه ریزی و بودجه، جهت اصلاح موافقت نامه‌ها و جابه جایی اعتبارات، انجام پرداختهای مربوط به اعتبارات تخصیص یافته و بودجه مصوب، صدور اسناد و تهیه گزارش‌های تفریق حسابهای دولتی و همچنین تنظیم حساب ماهانه و سالانه درآمدها و هزینه‌های انجام شده از محل وجوه دریافتی از دولت و ارسال آن به همراه سایر گزارش‌های مربوط به دیوان محاسبات، تنظیم اسناد و دفاتر حسابهای درآمد اختصاصی و تهیه صورتهای مالی، تهیه اظهارنامه‌های مربوط به عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و سایر گزارشهای متعدد موردنیاز مراجع قانونی و ذیصلاح، پی گیری حل و فصل مسائل مربوط به بیمه و مالیات تا اخذ مفاصا حساب و ارائه مشاوره به واحدها در این خصوص، انجام نظارت بر کلیه دریافتها و پرداختها، بررسی اسناد ارسالی واحدها، ارزیابی وضعیت امور مالی واحدها، مدیریت امور اموال و دارایی‌ها، تدوین روشهای مختلف حسابداری به منظور رعایت استانداردها، تهیه گزارش‌های خاص تحلیلی به منظور تخصیص بهینه منابع توسط مدیریت و … اشاره کرد.

          مدیر امور مالی: اکرم السادات شوشتری

  • توسعه فناوری اطلاعات
    این  بخش مشتمل بر توسعه شبکه و ارتباطات، پشتیبانی نرم افزار و اطلاع رسانی، تأمین و پشتیبانی سخت افزار می‌باشد. از جمله فعالیت‌های این بخش می‌توان به زمینه‌سازی توسعه و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات،  طراحی معماری اطلاعات و سیستم‌های یکپارچه، طراحی و اجرا و راه اندازی شبکه، تأمین و پشتیبانی سخت افزار اشاره نمود.

          کارشناس فناوری اطلاعات: علیرضا زمانی

تلفن : ۳۳۳۳۷۶۹۱-۰۲۸
آدرس : قزوین، خیابان فلسطین شرقی، ابتدای خیابان توحید، شماره ۱۸۰