معاونت پژوهش

پژوهش یکی از مأموریتهای مهم سازمانی در جهاددانشگاهی است که از ابتدای تأسیس این نهاد انقلاب اسلامی، سهمی تعیین‌کننده در ساختار فعالیتهای آن داشته است. در اساسنامه جهاددانشگاهی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، ۲ هدف از ۳ هدف مصوّب و ۵ وظیفه از ۹ وظیفه کلی جهاددانشگاهی به فعالیتهای تحقیقاتی این نهاد معطوف است. ویژگیهای فعالیتهای پژوهشی در جهاددانشگاهی عبارتند از:

• انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای

• تلاش برای کارفرمایی‌بودن پژوهشها

• استفاده از نیروی متخصص و متعهد

• و دارا بودن ساختاری منعطف ،که باعث می شود از دل سازمانی چنین کوچک پروژه‌ها و تحقیقاتی به‌ثمر برسد که بسیاری از آنها برای اولین‌بار در کشور صورت می‌گیرد.

جهاددانشگاهی واحد استان قزوین با فاصله زمانی نسبتا طولانی از تشکیل این نهاد و در سال ۱۳۸۴فعالیت خود را در حوزه‌های پژوهشی، فرهنگی و آموزشی آغاز نمود. معاونت پژوهشی این واحد از لحاظ ساختار تشکیلاتی فعالیتهای خود را در قالب گروههای پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی انجام می‌دهد.واحد استان قزوین دارای سه مرکز تخصصی می باشد.

گروه هنر: مرکز تخصصی هنر ومعماری

گروه پزشکی: مرکز تخصصی تله مدیسین درمان ناباروری

آدرس: سبزه میدان- ابتدای خیابان فردوسی جنوبی نبش کوچه شهید جانباز(روبروی کوچه حمام پاک) مجتمع درمانی جهاد دانشگاهی قزوین