درخواست همکاری با جهاد دانشگاهی

جهاددانشگاهی در موضوعات زیر از تمامی افراد مومن و متخصص دعوت به همکاری می کند:

  • تدریس در مراکز آموزش کوتاه مدت و علمی کاربردی
  • پژوهش های کاربردی
  • امریه خدمت مقدس سربازی
علاقمندان فرم ذیل را تکمیل نمایند.

در صورت پذیرش اولیه، از آنها برای مصاحبه دعوت خواهد شد.