بازدیداستاندار قزوین از پژوهشگاه رویان

0

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قزوین؛ استاندار قزوین به همراه فرشاد پیله چی رئیس جهاددانشگاهی قزوین از پژوهشگاه رویان بازدید کردند.

نظرات بسته شده است.